Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bed & Breakfast HoppaKeet
Wij heten u van harte welkom bij B&B HoppaKeet te Boxtel en we verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Hoofdgast
De persoon die bij Bed & Breakfast HoppaKeet heeft gereserveerd middels een contactformulier, e-mail of via telefonisch contact.

De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon – of verblijfplaats te hebben.

Beheerder
De persoon die als eigenaar van B&B HoppaKeet of namens de eigenaar van B&B HoppaKeet de Bed & Breakfast beheert.

Derden
Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Contact & Reserveringen
Via onze websites www.hoppakeet.nl of www.dnhop.nl,  door boekingsplatforms, door een e-mail te sturen naar: info@dnhop.nl  of door te bellen met telefoonnummer: 06-29331523.

Annulering
Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.

U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

Verblijf
De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens
B&B HoppaKeet
Dorien & Ellis
Luissel 19
5282JD Boxtel
Tel: 06-50294664
Website: www.hoppakeet.nl of www.dnhop.nl
E-mail : info@dnhop.nl

 
1.Bed & Breakfast HoppaKeet.

1.1
Bed & Breakfast HoppaKeet is beschreven op de websites :  www.hoppakeet.nl,  www.dnhop.nl,  https://www.facebook.com/hoppakeet,  https://www.instagram.com/hoppakeet/

Deze websites zijn  met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij B&B HoppaKeet ten tijde van het bezoek door onze gasten.

Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2
B&B HoppaKeet is geschikt voor twee personen.

Huisdieren kunt u helaas niet meenemen, dit uit oogpunt van hygiëne.


1.3
Op de dag van aankomst is uw kamer vanaf 15.00 uur voor u beschikbaar en kunt u tot 22.00 uur bij ons terecht.

De afgesproken aankomsttijden zijn richttijden, mocht u echter veel later of eerder arriveren,
dan loopt u het risico dat er niemand van de Bed & Breakfast aanwezig is.

Indien u niet op de aangegeven tijd aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maken.

Afwijkende tijden zijn  mogelijk in overleg.

In verband met het schoonmaken van de kamers  dient u deze op de dag van vertrek vóór 11.00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen.

1.4
Het ontbijt verzorgen wij -indien gewenst- in de vorm van een gevulde koelkast

Heeft u speciale wensen voor het ontbijt,  glutenvrij, zoutarm, vegetarisch etcetera, wilt u dit dan aangeven als u de reservering bij ons maakt. 

Het is niet mogelijk om dit alsnog achteraf bij te reserveren.

1.5
B&B HoppaKeet beschikt over een eigen badkamer met douche, toilet en is inclusief gebruik van linnengoed. Tevens beschikt deze kamer over een eigen tuin. 

1.6
De auto kan worden geparkeerd op het eigen terrein, parkeren geschiedt geheel op eigen risico.

1.7
Fietsen kunt u huren bij ons.

1.8
De beheerder stelt u op de hoogte welke ruimtes bij B&B HoppaKeet voor u beschikbaar en bruikbaar zijn.

De privéruimtes mogen niet betreden worden door gasten.

Het buitenterrein heeft ook afscheidingen van gemeenschappelijk en privégebruik, het wordt zeer op prijs gesteld de privégedeeltes niet te betreden.

Harde muziek is  niet toegestaan. Onze gasten komen graag voor de rust. 

Wilt u eigen gasten ontvangen op onze campspace of in de B&B? Dan gaat dit in overleg en het kan voorkomen dat dit niet kan of uitkomt. 


2. Prijzen.

2.1
De prijzen van de kamers zijn beschreven op onze websites :www.hoppakeet.nl en www.dnhop.nl

De prijzen zijn inclusief toeristenbelasting.

De prijzen zijn inclusief gebruik van handdoeken en beddengoed, water en elektriciteit en de eindschoonmaak.

2.2         
De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3
Prijzen van B&B HoppaKeet zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4
Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

B&B HoppaKeet is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.

3. Reservering en betaling.

3.1
Reserveren geschiedt per e-mail via info@dnhop.nl, via telefoonnummer 06-29331523, via onze websites www.hoppakeet.nl of www.dnhop.nl of via een boekingsplatform. 

3.2
Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens en of HoppaKeet nog voor u beschikbaar is.

U dient deze gegevens te controleren en te bevestigen binnen 48 uur door een e-mail terug te sturen naar info@dnhop.nl of op andere wijze schriftelijk te bevestigen.

Door de reserveringsaanvraag te bevestigen wordt de boeking pas definitief.

Mochten wij na 48 uur geen bevestiging van u terug hebben ontvangen, dan wordt de reserveringsaanvraag alsnog per direct geannuleerd. Dit om teleurstelling voor onze andere gasten te voorkomen.

3.3
Minimaal veertien dagen voor uw verblijf  dient u de aanbetaling , zijnde vijftig procent (50%) van het totaalbedrag, over te maken naar bankrekeningnummer:  NL 95 RABO 0323 3339 74 op naam van D’n Hop v.o.f. of u ontvangt een betaalverzoek.


Het resterende openstaande bedrag kunt u bij aankomst overmaken of via een betaalverzoek of pin. 

Bij reserveringen op korte termijn dient het totale bedrag via een betaalverzoek voor aankomst voldaan te worden. 

Mocht er onverhoopt na de afgesproken termijn niets zijn ontvangen, dan komt de gemaakte reservering per direct te vervallen.

U ontvangt hierover van B&B HoppaKeet een bevestiging van annulering.


​4. Annuleringsvoorwaarden.

4.1
Wanneer een definitieve reservering voor de Bed & Breakfast is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

– Volledige restitutie wanneer je binnen 48 uur na het reserveren annuleert, mits de incheckdatum ten minste 14 dagen later is.

– 50% restitutie wanneer je ten minste 14 dagen voor het inchecken annuleert.

-35% restitutie wanneer je ten minste 7 dagen voor het inchecken annuleert. 

-Geen restitutie wanneer je minder dan 7 dagen voor het inchecken annuleert.

Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven. Bij voorkeur telefonisch.

Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 21 dagen.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen. (No Show)


4.3
B&B HoppaKeet kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.

In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen.

Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden.

Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

 
5. Klachten.

5.1
Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft.

Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.
 

6. Aansprakelijkheid.

6.1
B&B HoppaKeet kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer geleden schade, de gast vrijwaart B&B HoppaKeet tegen aanspraken dienaangaande.

B&B HoppaKeet is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi , watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van B&B HoppaKeet

6.2
Door B&B HoppaKeet wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in B&B HoppaKeet

6.3
De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende kamer(s).

Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de kamer dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.

Dit geldt ook voor het gebruik van spullen in de Bed en Breakfast zoals: de keuken, het sanitair, de binnen- buitenruimte en het buitenterrein van B&B HoppaKeet en D’n Hop 

Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.

Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

7. Veiligheid.

7.1
In verband met uw eigen veiligheid en dat van de Bed and Breakfast is het verboden om binnen in de kamers te roken of open vuur te gebruiken.

Dit is alleen toegestaan in de tuin rondom B&B HoppaKeet. Open vuur mag alleen aangemaakt worden op de aangewezen vuurplekken en na overleg.

Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.

7.2
Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.

De veiligheid van eventueel een klein kind dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn.

Denk hierbij dan aan huisdieren, sloten, auto’s, trekkers, shovel, grasmaaier, paarden- met wagens – omliggende autowegen, fietspaden etcetera.


8. Slotbepaling.

8.1
Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

8.2
Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3
Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

8.4
Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

 Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag!

Vriendelijke groeten,

Dorien & Ellis

B&B HoppaKeet